Giấy 48016

Giấy 48016

0

. Kích thước 48 x 15mm, Bộ chỉ mục phim in loại Z, 50 tờ trên mỗi miếng, Tổng số 2 miếng trong bộ phân phối nhựa hình lốp trống + Móc chìa khóa + Thẻ mặt sau giấy in 4C

. Xuất sứ: Trung Quốc

Số lượng