Giấy phân trang 40434-1,5x2neon (5 màu)

Giấy phân trang 40434-1,5x2neon (5 màu)

0

. Kích cỡ 12x50mm – 100 tập/ tờ

. Xuất sứ: Trung Quốc

Số lượng