Giấy phân trang 07320-3×3 (5 màu)

Giấy phân trang 07320-3×3 (5 màu)

0

. kích cỡ 75 x 15mm – 100 tờ/ tập

. Xuất sứ: Trung Quốc

Số lượng