Giấy phân trang 07124-3×3 ( 4 màu)

Giấy phân trang 07124-3×3 ( 4 màu)

0

. Kích cỡ 19x76mm – 80 tờ/tập

. Xuất sứ: Trung Quốc

Số lượng