Half-strip staplers- 056C3

Half-strip staplers- 056C3

0

. Capacity up to 15 sheets
. Size: 62 x 25 x 40 mm
. Using staples: 24/6、26/6
. Origin: Taiwan

Quantity

Dập ghim số 3- 056C3

0

. Công suất lên đến 15 tờ
.Kích thước: 62 x 25 x 40 mm
. Sử dụng ghim bấm: 24/6、26/6
. Xuất sứ: Đài loan

Quantity