Số 3 trợ lực- 05631

Số 3 trợ lực- 05631

0

. Trợ lực 50%
.Công suất : 35 tờ
. Ghim bấm : 24 / 6、26/6
.  Xuất sứ: Đài Loan

Số lượng