số 3 trợ lực- 05884

số 3 trợ lực- 05884

0

. Trợ lực 50%

.Công suất : 30 tờ
. Sử dụng ghim bấm: 24 / 6、26/6
. Xuất sứ: Đài Loan

Số lượng