Half-strip staplers – 05865

Half-strip staplers – 05865

0

.Capacity up to 20 sheets
.Use staples 24/6, 26/6
.Dimensions: 160 x 30 x 60mm

. Origin: Taiwan
Quantity

Dập ghim số 3- 05865

0

.Công suất lên đến 20 tờ
.Sử dụng ghim bấm 24/6 , 26/6
.Kích thước: 160 x 30 x 60mm

. Xuất sứ: Đài loan

Quantity