half-strip staplers- 05671

half-strip staplers- 05671

0

‧ All metal body construction
‧ Rotary anvil for stapling or clinch
‧ Capacity : 20 sheets
‧ Size : 114 x 33 x 50mm
‧ 24/6 staples x 50 pcs, 26/6 staples x 100 pcs

. Origin: Taiwan
Quantity

Dập ghim số 3- 05671

0

‧ Tất cả cấu trúc thân máy bằng kim loại
‧ Dung lượng: 20 tờ
‧ Kích thước: 114 x 33 x 50mm
‧ sử dụng ghim 24/6 -26/6

. Xuất sứ; Đài Loan

Quantity