Half-strip staplers- 055B4

Half-strip staplers- 055B4

0

‧ Capacity : 15 sheets

‧ Use staples 24/6、26/6

. Origin: Taiwan

Quantity

Dập ghim số 3- 055B4

0

‧ Công suất : 15 tờ

‧ Sừ dụng ghim bấm 24 / 6、26/6

. Xuất sứ: Đài Loan

Quantity