Số 3 trợ lực- 0556A

Số 3 trợ lực- 0556A

0

.  Trợ lực 60%
.Sử dụng ghim bấm 24 / 6、26 / 6、24 / 8、26/8

. Công suất :40 tờ

. Xuất sứ; Đài Loan

Số lượng