Dập ghim số 3- 055X6

Dập ghim số 3- 055X6

0

‧ Công suất : 20 tờ
‧ Ghim bấm : 24/6  、 26/6
. Xuất sứ: Đài loan

Số lượng