Số 3 trợ lực- 05024

Số 3 trợ lực- 05024

0

. Công suất : 60 tờ
. Sử dụng ghim bấm : 25A, 24 / 6-10, 26 / 6-10
. Trợ lực 50%

. Xuất sứ: Đài Loan

Số lượng