Half-strip staplers- 055X6

Half-strip staplers- 055X6

0

‧ Capacity : 20 sheets

‧ Pins : 24/6  26/6

. Origin: Taiwan

Quantity

Dập ghim số 3- 055X6

0

‧ Công suất : 20 tờ
‧ Ghim bấm : 24/6  、 26/6
. Xuất sứ: Đài loan

Quantity