Kìm nhổ ghim đại- 05043

Kìm nhổ ghim đại- 05043

0

‧ Toàn bộ thân kim loại
‧ Sử dụng lọai bỏ kim bấm 24 / 6-10 、 26 / 6-10,23 / 6-10

. Xuất sứ: Đài Loan

Số lượng