Kìm nhổ ghim số 10- 05092

Kìm nhổ ghim số 10- 05092

0

‧ Sử dụng nhổ kim bấm 26/6 ,24/6
‧ Thân nhựa với các thành phần thép.

. Xuất sứ: Đài Loan

Số lượng