Kìm nhổ ghim đại- 05093

Kìm nhổ ghim đại- 05093

0

‧ Toàn bộ thân kim loại
‧ Sử dụng cho kim bấm 26/6, 24/6, 23/6-23/23
‧ Kích thước: 160 x 47 x 88 mm

. Xuất sứ: Đài Loan

Số lượng