Giấy 48205

Giấy 48205

0

kích thước 48 x 15mm, Bộ chỉ mục phim nhựa loại Z, 50 tờ mỗi tấm, Tổng cộng 5 tấm nạp vào một hộp PET.

. Xuất sứ; Trung Quốc

Số lượng