Giấy 48164

Giấy 48164

0

kích thước 48 x 7mm, Cờ phim in loại Z, 50 tờ mỗi miếng, Tổng cộng 4 miếng lót trong bộ phân phối nhựa hình Golf trống + Móc chìa khóa

Số lượng