Giấy – 46423

Giấy – 46423

0

. Kích thước 48 x 12mm, bộ chỉ mục màng nhựa loại Z, 50 tờ trên mỗi miếng, tổng cộng 5 miếng với bộ phân phối nhựa trong suốt

. Xuất sứ: Trung Quốc

Số lượng