Ghim bấm số 10- 0100

Ghim bấm số 10- 0100

0

. Sử dụng bấm: 20 tờ

. Xuất sứ: Đài Loan

Số lượng