Half-strip staplers -05990

Half-strip staplers -05990

0

.Capacity up to 25 sheets

.Use a stapler 24/6 or 26/6

. Size: 235 x 90 x 125mm

. Origin: Taiwan

Quantity

Dập ghim số 3-05990

0

.Công suất lên đến 25 tờ
.Sử dụng kim bấm 24/6 hoặc 26/6
.Kích thước: 235 x 90 x 125mm
. Xuất sứ: Đài Loan

Quantity