long stapler- 05900

long stapler- 05900

0

‧ Capacity up to 20 sheets

. Size: 397 x 52 x 70mm

‧ Using pins  24/6 and 26/6

. Origin: Taiwan

Quantity

Dập ghim dài 05900

0

‧ Công suất lên đến 20 tờ
‧ Kích thước: 397 x 52 x 70mm
‧ Sử dụng ghim  24/6 và 26/6

. Xuất sứ: Đài Loan

.

 

Quantity