Lịch sử phát triển

03/1995

THÀNH LẬP

Thành lập công ty Viễn Đông II Co., LTD

Hoạt động thương mại sản xuất , đầu tư

04/1997-1998

Liên kết

Tham gia phân phối hàng văn phòng phẩm với các thương hiệu đầu tiên KWTrio

02/2005

Bước chuyển

Công ty Viễn Đông II chuyển đổi thành công ty mô hình tập đoàn.

03/2005

mở rộng

Thành lập công ty thành viên – Công ty cổ phần văn phòng phẩm Viễn Đông. Hoạt động chuyên sâu lĩnh vực thương mại , sản xuất văn phòng phẩm.

08/2005

Phát triển

Mở rộng chi nhánh tại thành phố Hải Phòng. Với lĩnh vực sản xuất, thương mại văn phòng phẩm.

09/2005

Ghi dấu

Vien Dong stationery JSC trở thành thành viên hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội

12/2006

Nam tiến

Thành lập chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng
Thành lập chi nhánh tại TP, Hồ Chí MInh