Kìm bấm lỗ – 09717

Kìm bấm lỗ – 09717

0

‧ Đường kính lỗ: 5mm
‧ Đục lên đến 30 tờ
‧ Kích thước: 158 X 22 X 98 mm

. Xuất sứ: Đài Loan

Số lượng