Kìm bấm lỗ- 097A0

Kìm bấm lỗ- 097A0

0

‧ Đục lên đến 8 tờ
‧ Kích thước: 127 x 23 x 58 mm

. Xuất sứ: Đài Loan

Số lượng