Giấy 48009

Giấy 48009

0

kích thước 48 x 20mm, Bộ chỉ mục phim nhựa loại Z, 50 tờ mỗi miếng, Tổng cộng 1 miếng trong Máy phân phối xe tải có trống, In W / O.

Số lượng