Giấy 48209

Giấy 48209

0

. Kích thước 48 x 7mm, Cờ phim nhựa in loại Z, 50 tờ mỗi tấm, tổng cộng 10 miếng nạp lại trong một hộp PET

. Xuất sứ: Trung Quốc

Số lượng