Giấy 48148

Giấy 48148

0

kích thước 48 x 7mm, Cờ phim in loại Z, 50 tờ / miếng, Tổng số 2 miếng trong máy phân phối nhựa hình ngôi nhà nhỏ trống.

Số lượng