Giấy 48130

Giấy 48130

0

kích thước 48 x 15mm, Bộ chỉ mục phim loại Z, 50 tờ / miếng, Tổng cộng 1 miếng trong bộ phân phối nhựa hình ngôi nhà nhỏ trống.

Số lượng