Giấy 48094

Giấy 48094

0

kích thước 48 x 7mm, Cờ phim in loại Z, 50 tờ / miếng, Tổng cộng 4 miếng lót trong bộ phân phối nhựa hình dạng Lốp trống + Móc chìa khóa

Số lượng