Giấy 48077

Giấy 48077

0

kích thước 48 x 15mm, Mũi tên in kiểu Z + Ký hiệu bằng tiếng Anh, 50 tờ trên mỗi miếng đệm, Tổng cộng 2 miếng lót trong Bộ phân phối nhựa hình Golf trống + Móc chìa khóa

Số lượng