Giấy 48076

Giấy 48076

0

. Kích thước 48 x 7mm, Cờ phim in loại Z, 50 tờ trên mỗi miếng, Tổng số 4 miếng trong bộ phân phối nhựa hình dạng chai trống + Móc chìa khóa

. Xuất sứ: Trung Quốc

Số lượng