Giấy 48074

Giấy 48074

0

. Kích thước 48 x 15mm, Bộ chỉ mục phim loại Z, 50 tờ trên mỗi miếng, Tổng số 2 miếng trong bộ phân phối nhựa hình dạng chai trắng + Móc chìa khóa

. Xuất sứ: Trung Quốc

Số lượng