Giấy 48056

Giấy 48056

0

kích thước 48 x 7mm, Cờ phim in loại Z, 50 tờ mỗi miếng, Tổng cộng 4 miếng lót trong Bộ phân phối nhựa hình trái tim trống + Móc chìa khóa

Số lượng