Giấy 48029

Giấy 48029

0

kích thước 48 x 15mm, Bộ chỉ mục phim loại Z, 50 tờ mỗi miếng, Tổng số 2 miếng trong bộ phân phối nhựa hình trái tim trống + Móc chìa khóa

Số lượng