Giấy 48011

Giấy 48011

0

kích thước 48 x 20mm, Cờ phim in loại Z, 50 tờ trên mỗi miếng, Tổng cộng 1 miếng trong Bộ phân phối xe tải có trống, 

. Xuất sứ: Trung Quốc

Số lượng