Giấy 46694

Giấy 46694

0

. Kích thước 75 x 75mm,

. Ghi chú màu neon, 50 Tờ x 8 miếng + 44 x 12 mm

, Bộ chỉ mục phim mũi tên, 20 Tờ x 5 miếng / Thẻ giấy đen

, Tổng số 13 miếng trong Giá đỡ Điện thoại Di động được Thiết kế. ((Có thể lắp dây sạc))

. Xuất sứ: Đài Loan

Số lượng