Giấy 46643

Giấy 46643

0

. Kích thước 48 x 15mm, Cờ phim in loại Z, 50 tờ mỗi miếng, Tổng số 2 miếng trong bộ phân phối nhựa hình tròn trống.

. Xuất sứ: Trung Quốc

Số lượng