Giấy 46639

Giấy 46639

0

. Kích thước 48 x 15mm, Cờ phim in loại Z, 50 tờ mỗi miếng

, Tổng cộng 3 miếng trong bộ phân phối nhựa hình Tam giác trống.

. Xuất sứ: Trung Quốc

Số lượng