Giấy – 46636

Giấy – 46636

0

 

. Ghi chú và chỉ mục phim loại z: 48 x 48mm, ghi chú phim màu vàng, 1 tấm lót + 48 x 25mm, cờ phim có in trên mép mỗi tấm, 4 tấm lót, 50 tấm mỗi tấm, tổng cộng 5 tấm lót trong hình tròn trong suốt khuôn mới máy rút

. Xuất sứ: Trung Quốc

Số lượng