Ghim bấm số 3- 00246

Ghim bấm số 3- 00246

0

. Sử dụng bấm 30 tờ
. Kích thước: 6.5 x 1.5 x 3.5 cm
. xuất sứ: Đài Loan

Số lượng