Slot Punch – 09772

Slot Punch – 09772

0

‧ Hand-held slot punch for name badge or conference pass
‧ Slot hole length in 15mm and width in 4mm
‧ All metal construction and surface treated by chrome plating

Quantity

Kìm bấm lỗ 09772

0

‧ Đấm khe cầm tay cho huy hiệu tên hoặc thẻ hội nghị
‧ Chiều dài lỗ rãnh 15mm và chiều rộng 4mm
‧ Tất cả kết cấu kim loại và bề mặt được xử lý bằng cách mạ crom

Quantity