Giấy 50424

Giấy 50424

0

. Kích thước 76 x 76mm, 50 tờ mỗi màu, Tổng cộng 3 màu trong một túi.
. Xuất sứ: Trung Quốc
Số lượng