Giấy 48134

Giấy 48134

0

. Kích thước 48 x 12mm, Cờ phim in loại Z, 50 tờ mỗi tấm, tổng số 5 tấm với bộ phân phối nhựa trong suốt

. Xuất sứ: Trung Quốc

Số lượng