Giấy 48132

Giấy 48132

0

. Kích thước 48 x 10mm, Cờ phim in loại Z, 50 tờ / miếng, Tổng số 2 miếng trong Máy phân phối xe tải nhỏ trống.

. Xuất sứ: Trung Quốc

Số lượng