Giấy 48055

Giấy 48055

0

kích thước 48 x 7mm, Cờ phim in loại Z, 50 tờ mỗi miếng, Tổng cộng 6 miếng trong bộ phân phối nhựa hình Tam giác trống.
Số lượng