Giấy 48019

Giấy 48019

0

kích thước 48 x 7mm, Cờ phim in loại Z, 50 tờ mỗi miếng, Tổng số 4 miếng lót trong Bộ phân phối nhựa hình tròn trống + Móc chìa khóa

Số lượng