Giấy 48017

Giấy 48017

0

kích thước 48 x 15mm, Bộ chỉ mục phim loại Z, 50 tờ trên mỗi miếng, Tổng số 2 miếng trong Bộ phân phối nhựa hình tròn trống + Móc chìa khóa

Số lượng