Giấy 48012

Giấy 48012

0

kích thước 48 x 15mm, Cờ phim in loại Z, 50 tờ / miếng, Tổng cộng 2 miếng lót trong Bộ phân phối nhựa hình tròn trống + Móc chìa khóa + Thẻ mặt sau bằng giấy in 4C

Số lượng